ALLA ONDA TING ÄR TRE

Kriminalroman, Vivenda Albatross Förlag 2016
ISBN 978-91-982530-1-6