EN VÄRLD UTANFÖR

Dikter/foton, Vivenda 2008 (Digital utgåva)
ISBN 91-970942-5-0