REGNAR DET ÄN PÅ DINA LÄPPAR

Cd-singel, Heartwork Music, skivnr HMS9801. Release: Juni1998.
Släpptes enbart som radiosingel och i starkt begränsad upplaga. B-sida: Håll i dej.
Text och musik: Rolf Carlsson. Producerad av Rolf Carlsson.