HUNDRA SIDOR SÅNGER 85-15

Samlade sånger 1985-2015, Vivenda Förlag 2015
ISBN 978-91-982530-0-9