UR MÖRKER OCH LJUS

Antologi, Förlaget Öppen Dörr 1986
ISBN 91-7810-591-9